Open main menu Close main menu

Pūhara Mana Tangata | The Chief Ombudsman’s Māori Panel

Story category

Pūhara Mana Tangata was established in late 2019 to advise the Chief Ombudsman in his work with Māori.

It is a  panel made up of senior and rangatahi leaders from throughout Te Ao Māori.

This video introduces Pūhara Mana Tangata and its panel members.

Summary

Introduction

English: 
Pūhara Mana Tangata
The Chief Ombudsman’s Māori advisory panel

Te reo Māori:
Pūhara Mana Tangata 
Te rōpū tohutohu Māori a te amokapua mo te tari Kaitiaki Mana Tangata

Peter Boshier

English: 
Tēnā koe.
I’m Peter Boshier. 
I’m the Chief Ombudsman for New Zealand. 
As my Office grows, grows in its relevance to New Zealanders, gets better and better at what it does
we have to do this in a way which interests Te Ao Māori.   
So really in looking at Te Tīriti, in seeing what it means in practice 
you can’t deliver fairness for all unless you know what fairness actually is. 
So this gives us a way of drilling down and doing our work in a better, informed fashion. 
And I think the outcomes will be better, particularly for Māori. 
It’s a real privilege being in this room. 
I just want to acknowledge the wairua of this room. 
It sort of adds a great deal actually to what I’m endeavouring to do with this group. 
It’s a pretty good, resourced board. 
We’ve got the wisdom of someone like Neville Baker going right back to Puao-te-Ata-tu 
Dame Naida Glavish, who’s pretty powerful and potent 
right through to younger members of the Pūhara Mana Tangata.
And I think that we’ve got good diversity amongst age and wisdom.

Te reo Māori:
Tēnā koe.
Ko Peter Boshier ahau.
Ko au te amokapua mō te tari Kaitiaki Mana Tangata mō Aotearoa.
Ka tipu ana taku tari, ka tipu ake te hāngai pu  me te ngaio  o ngā mahi ki ngā tāngata o Aotearoa.
Ka mahia tēnei kia hāngai tonu ki Te Ao Māori.
Ka āta tirohia Te Tiriti kia kitea, he aha ngā kaupapa hei whakatinana.
Kaore e taea e koe te tuku painga mo te katoa, mena kaore koe i te mōhio he aha te tōkeketanga. 
He huarahi tēnei kia hōhonu te mahi i runga i te āhuatanga tika, whaimōhio hoki
Ki taku whakaaro ka tutuki ngā whāinga, e pai ana, mō ngāi Māori.
He tino hōnore , kei roto āhau i tēnei ruma. 
Ka mihi au ki e wairua o te rūma nei.
Ka tino tāpiri ake ki tāku e whai ake nei mō tēnei rōpū.
He nui ngā rauemi kei roto i tēnei poari.
Kei i a mātou tētahi tangata matatau pērā i a Neville Baker, tētahi o ngā kaihāpai o Pūao-te-Ata-tū.
Tērā te mareikura kaha, koi hoki, ko Dame Naida Glavish, 
tae atu ki te hunga rangatahi a Pūhara Mana Tangata. Ahakoa te rerekē o te pakeketanga me ngā pūkenga, he painga kei roto.

Neville Baker

English: 
I think it’s very important to have representation here
because of its ability to conduct inquiry and to be able to identify issues that should be made public 
and also should be made to the leadership of this country, particularly the government
where the Ombudsman has a very important role. For Māori it’s important for us to participate in that situation.

Te reo Māori:
Ki taku whakaaro, e tika ana kia noho  ngā māngai ki te ropu nei.
Nā te mea ka taea e tēnei rōpū te whakahaere i te tūhuratanga me te whakatau ,he aha ngā take me whakaputa kia rangona whānuitia,
me te tuku hoki ki ngā kaiārahi o tēnei motu, arā te kāwanatanga.
He mahi nui tēnei mā te Kaitiaki Mana Tangata.
Mō Ngāi Māori he kaupapa nui ki a tātou kia whai wāhi ki taua āhuatanga.
 

Jacinta Grace

English:
For me it’s about ensuring that whānau are aware of the role of the Ombudsman.
So there’s a really important role that they play in terms of safeguarding an individual interest 
and ensuring the government acts transparently and with accountability.
So for me it’s ensuring our whānau has access to this sort of support.

Te reo Māori:
Ko tāku ko te whakawhānui ngā mahi a te tari Kaitiaki Mana Tangata kia mōhio ai ngā whanau. 
He mahi nui tāna ki te tiaki i te aronga o te tangata me te whakarite kia mārama,
kia noho haepapa hoki ngā mahi a te kāwanatanga.
Mōku ake, me whakarite te āhei ā ō tātou whānau ki tēnei tūmomo tautoko.
 

Jacob McGregor

English:
I think the most important thing that this rōpῡ can do for the Ombudsman’s office
is providing uniquely Māori perspective in relation to all of the various kaupapa that the Ombudsman is responsible for.
It’s ensuring that the Māori voice, a Māori perspective, is not only heard and seen 
but also honoured and embodied at a leadership level and then drip right down through the office.

Te reo Māori:
Ki taku whakaaro ko te mahi nui a te rōpū nei mo te tari Kaitiaki Mana Tangata, 
ko te kōrero i runga i te whakaaro Māori e pā ana ki ngā kaupapa huhua, i raro i te mana o te Kaitiaki Mana Tangata.
Me whakarite e rangona ana te reo o Ngāi Māori, ā, e kitea ana te tirohanga Māori,
ko te mea nui ka whakahōnoretia, ka whakatinanatia anō hoki e te taumata hautūtanga, ā, ka heke iho mai ki ngā kaimahi katoa.
 

Dame Naida Glavish

English:
It’s a privilege to be a part of this committee and thank you for the invite.
In my respectful opinion, the main purpose of this rōpῡ is to be totally honest with each other 
and in that honesty allow for however deep we need to dig to find the truth in the interests of our people 
in the interests of people who are in positions of vulnerability, in particular, who cannot speak for themselves.

Te reo Māori:
He hōnore tino nui te noho ki tēnei kōmiti, ā, tēnā anō koe mō te tono mai.
Ko te tino pūtake o tēnei rōpū kia pono ngā mema o te rōpū ki a tātou anō,
mā te pono e āhei ai mātou te ruku ki te hōhonutanga kia kitea te tika mō ā tātou iwi,
me tautoko i ngā aronga o ngā tāngata e noho whakaraerae ana, arā, ko te tangata kāore e taea te tū hei māngai mōna ake.

Ngahiwi Tomoana

English:
I think a lot of the complaints come to iwi from whānau, from hapū to iwi 
and there doesn’t seem to be anywhere else to go other than the Waitangi Tribunal or the courts.
And this is an avenue where we can go direct to the heart of the issues 
with the investigation of complaints and the reporting back to Parliament.

Te reo Māori:
He maha ngā amuamu e tukuna ana ki te iwi mai i te whanau me te hapū, 
ā, kāore he ātea kē i tua atu i Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi, i ngā kōti rānei. 
He huarahi tēnei e taea ai e tātou te haere tōtika ki te ngako o ngā take, 
mā te tūhura i ngā amuamu me te pūrongorongo ki te Pāremata.

Arihia Bennett

English:
This rōpῡ really represents a collective of wisdom, of minds 
representing and reflecting our whānau and Māori. 
We come here into this kaupapa where we are expecting a sense of autonomy, independence 
and a free of judgment call to actually support and make decisions where whānau have had the courage 
to come to the Office of the Ombudsman to actually raise their concern.

Te reo Māori:
Ko te rōpū nei he whakaemitanga o  tātou mātauranga, o  tātou hinengaro, 
hei reo, hei whakaata mō ō tātou whānau me ngāi Māori. 
Kua uru mai mātou ki tēnei kaupapa me te whakaaro ka noho rangatira, ka noho Motuhake, 
me te kore here ki te tautoko me te whakatau i ngā wā kua māia ngā whanau. 
Ka haere mai ki te Tari o te Kaitiaki Mana Tangata ki te tuku i ngā amuamu.

Lady Tureiti Moxon

English:
I have a big passion for our Māori people.
And I don’t believe that we are in the place where we should be right now
in terms of our economic status, our education, our social, our well-being. 
None of those things are where we need to be as Māori and I’m hoping,  
and that’s my moemoeā being in this rōpῡ, is to be able to bring together those voices so they can be heard.

Te reo Māori:
He nui taku ngākaunui  ki ā tātou te iwi Māori 
Kaore au e whakapono ana kei te wāhi tika tātou i tēnei wa. 
e pa ana ki te ohaoha, o te mātauranga, o te pāpori, o tatou  oranga rānei. 
Kāore ēnei āhuatanga e tika ana mō ngai Māori i tēnei wa, ā ko taku wawata, 
ko taku tino moemoeā, mā te noho ki te rōpū nei e whakakotahi ai i aua reo kia rangona ai.
 

 

Last updated: